1396/8/17

کرامات امام علی النقی علیه السلام

به نام خدا موضوع ؛ کرامات امام هادی(ع) تحقیق از خانم توسلی   مقدمه امام هادی<ع> ( امام علی النقی) و مطالب جالب در مورد این بزرگوار: در سال 212 هجری، نیمه ذی حجّة، در اطراف…