نمونه سؤالات درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام

نمونه سؤالات درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام


 
1- تاریخ را تعریف نموده و بنویسید آیا از اعتبار علمی برخوردار است. چرا؟
 
2- فلسفه تاریخ چیست؟ ضرورت مطالعه و تحلیل تاریخ اسلام را توضیح دهید؟
 
3- وضعیت سیاسی و دینی جزیره العرب را در جاهلیت توضیح دهید؟
 
4- وضعیت فرهنگی و اقتصادی جزیره العرب در جاهلیت چگونه بوده است؟ توضیح دهید.
 
5- مصداق و مفهوم جاهلیت چیست؟ وجوه مشترک انحراف و انحطاط در دو امپراطوری ایران و روم را برشمارید.
 
6- بهترین گزینه و راه ورود پامبر(ص) به تبلیغ و دعوت آشکار چه بود؟ و چرا؟
 
7- دلایل مخالفت مشرکان در مکّه با پیامبر(ص) و اسلام در بدو دعوت عمومی چه بودند؟ توضیح دهید. 
 
8- اقدامات مشرکان علیه رسول خدا(ص) چگونه بود؟ توضیح دهید.
 
9- اقدامات مشرکان علیه حامیان نهضت نوین اسلام، چگونه بود؟ توضیح دهید.
 
10- مبارزه منفی مشرکان برای از پای در آوردن حامیان پیامبر(ص) و اسلام به چه اشکالی انجام شدند؟
 
11- دلایل مهاجرت پیامبر(ص) به یثرب را تحلیل نمایید؟ (حداقل 4مورد)
 
12- مهمترین و نخستین اقدام عملی حضرت محمد(ص) در جهت پیوند دین و دانش چه بود؟ توضیح دهید.
 
13- حضرت محمد(ص) برای پیوند جامعه و همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان چه اقداماتی انجام دادند؟ توضیح دهید.
 
14- گروه های مخالف حضرت محمد(ص) بعد از هجرت به یثرب را نام ببرید؟ توضیح دهید موضع پیامبر(ص) در مقابل آنها چگونه بود؟
 
15- فتح مبین مسلمانان در چه شرایطی و چگونه شکل گرفت؟ توضیح دهید.
 
16- حج برائت یا حجه الوداع در چه شرایطی و چگونه شکل گرفت؟ اهداف حضرت محمد(ص) از انجام این حج چه بودند؟
 
17- اصول، شیوه ها و اهداف حکومت حضرت محمد(ص) را تحلیل و بررسی نمایید.
 
18- سیره، سیما و اخلاق پیامبر اکرم(ص) در گسترش اسلام چه تأثیراتی داشتند؟ توضیح دهید.
 
19- چرا پیامبر اکرم (ص) می بایست بعد از خود جانشین تعیین می کردند؟ توضیح دهید اقدامات حضرت در این راستا چگونه خنثی شدند؟
 
20- چگونگی شکل گیری جریان سقیفه و خلافت را توضیح دهید.
 
21- چرا سقیفه شکل گرفت؟ توضیح دهید.
 
22- استدلال ابوبکر و حضرت فاطمه سلام الله علیها پیرامون فدک چه بودند؟ توضیح دهید.
 
23- ممنوعیت نگارش احادیث از چه زمانی و به چه دلایلی انجام شد؟ توضیح دهید.
 
24- عملکرد خلفای اول و دوم و سوم را تبیین نمایید. توضیح دهید کارگزاران آنها چگونه عمل کردند؟
 
25- نمونه هایی از همراهی حضرت علی(ع) با پیامبر اکرم(ص) را ذکر نمایید؟ 
 
26- امام علی(ع) در زمان خلفای سه گانه چگونه عمل کردند؟ چرا؟ توضیح دهید.
 
27- چرا در شورای شش نفره‌ی تعیین خلیفه، حضرت علی(ع) انتخاب نشد؟
 
28- شرط عبدالرحمن در شورای شش نفره‌ی تعیین شده از سوی عمر برای خلافت چه بود؟ و سرانجام آن چه شد؟
 
29- موانع و مشکلات حکومت امام علی(ع) برگرفته از چه مسائلی بودند؟ توضیح دهید.
 
30- علل ناخشنودی از حکومت امام علی(ع) چه بودند؟ توضیح دهید.
 
31- سیره علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) در مواجه با مخالفانش چگونه بود؟ توضیح دهید.
 
32- چرا امام حسن(ع) صلح و امام حسین(ع) جنگ نمودند توضیح دهید؟ رویکرد دو امام(ع) را در این زمینه تبیین نمایید.
 
33- موانع قیام امام حسین(ع) در دوران معاویه چه بودند؟ چرا امام حسین(ع) در زمان معاویه قیام نکرد؟
 
34- ماهیت انگیزه و علل قیام امام حسین(ع) در زمان یزید بن معاویه چه بودند؟ توضیح دهید.
 
35- پیام دعوت انجمن‌های سیاسی و مذهبی کوفه برای امام حسین(ع) چه بود؟ توضیح دهید.
 
36- دلایل سفر امام حسین(ع) به کوفه از نظر سیاسی چه بودند؟ توضیح دهید.
 
37- مباهله چرا و چگونه انجام شد؟ توضیح دهید.
 

تاریخ ارسال: 1393/9/21
تعداد بازدید: 6651
ارسال نظر