نظر شما چیست؟ چرا واقعا ما از تحلیل فرار می کنیم؟

الف) نمی توانیم تحلیل کنیم چون معلومات ما در حوزه تاریخ اسلام اندک است، وقتی نمی دانیم چگونه تحلیل کنیم....

ب) می توانیم تحلیل کنیم اما شک داریم تحلیل ما درست هست یا نیست....

ج) تحلیل کردن یعنی فکر کردن، و فهمیدن متاسفانه چنین قوه ای در خود فعال نکرده ایم....

د) همه موارد یا هیچکدام... شما بگویید چرا...؟ نظرات خود را لطفا برای ما ارسال کنید.....

تاریخ ارسال: 1396/4/13
تعداد بازدید: 1119
کلمات کلیدی
ارسال نظر