توجه

دانشجویان گرامی تمامی سوالات در سایت فقط نمونه هایی از سوالات پایان ترم می باشد؛ از این رو از نظر شکلی(تستی یا تشریحی) سوالات ممکن است تغییر پیدا کنند، لیکن محدوده امتحانی را از کتاب مشخص شده(تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی خانم جان احمدی) برای شما مشخص می کند.

37/ نمونه هایی از مساجد آموزشی را در تمدن اسلامی فقط نام ببرید و برخی از ویژگی های آنان را تبیین نمایید.

39/ نمونه هایی از مدارس بزرگ جهان اسلام را در تمدن اسلامی  به همراه ویژگی های شاخص آنان فقط نام ببرید.

40/ چهار مورد از جامعه یا دانشگاه های اسلامی در تمدن اسلامی را به همراه ویژگی آنان فقط ذکر نمایید.

41/ بیمارستان های آموزشی در تمدن اسلامی از لحاظ کیفی چگونه بودند؟ توضیح دهید.

42/ 7مورد از مهم ترین وظایف و اخلاق دانشجویی را در دانشگاه های اسلامی فقط نام ببرید.

43/ نمونه هایی از آثار بسیار زیبای معماری در دوره خلفای اموی را نام برده، توضیح دهید.

44/ نمونه هایی از هنرهای تزیینی و معماری را در دوره ی خلفای عباسی تبیین نمایید.

45/ نمونه هایی از هنر های تزیینی ومعماری را در دوره ی امویان اندلس تبیین نمایید.

46/ نمونه هایی از هنرهای تزیینی ومعماری را در عهد خلفای فاطمی مصر بنویسید.

47/ ریاضیات ، نجوم و شیمی از جمله علوم انتقال یافته به غرب هستند؛عملکرد دانشمندان مسلمان را در این زمینه توضیح دهید.

48/ پزشکی ، دارو سازی وگیاه پزشکی از جمله علوم انتقال یافته به غرب هستند؛در مورد این انتقال توضیح دهید.

49/ چه هنر هایی از تمدن اسلامی به اروپا راه یافته اند؟ توضیح دهید.

50/ عوامل درونی ضعف و انحطاط تمدن اسلامی را نام برده ، توضیح دهید.(7 مورد )

51/ عوامل بیرونی در ضعف و انحطاط تمدن اسلامی چه بوه اند؟ توضیح دهید.
(3 مورد)

52/ نتایج نا مطلوبی که جنگ های صلیبی برای تمدن اسلامی به بار آورد، را بیان نمایید.(4 مورد)

53/ نتایج حمله مغول به تمدن اسلامی را تبیین نمایید؟ (3 مورد)

تاریخ ارسال: 1395/10/3
تعداد بازدید: 2190
ارسال نظر
مطالب مرتبط