علم پزشکی (اسلام سلامت)

1397/9/13

علم پزشکی (اسلام سلامت)

دانش طب در تمدن اسلامی   اگر فکر می کنید توصیه های پزشکی برای سالم زیستن، تغذیه مناسب و پرهیز از استرس، امری است که در دوران مدرن شکل گرفته است. به نظر می رسد باید کمی…

اسلام یعنی این!!!

1397/9/13

اسلام یعنی این!!!

تمدن اسلامی و نقش آن در پیشرفت علوم تجربی، مهندسی و ریاضیات     نویسنده: شعیب اسلامی- کارشناس ارشد ارتباطات مسلمانان در طول قرن های متمادی یکه تاز عرصه علم و دانش…