قال رسول الله (ص) الحق مع علی (ع)

سلام دوستان

یکی از احادیثی که در حد تواتر است و شیعه و اهل سنت انرا قبول دارند... » حدیث حق است....

حق با علی است وحدت حقیقی دارد نه وحدت ظلی نه وحدت تقابلی نه وحدت تخالفی ...

بلکه حق و علی وحدت عینی و ذاتی دارند....

قال النبی(صلی الله علیه و آله و سلم)؛

علی مع القران و والحق مع علی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامه؛ خوارزمی ص77 بنقل کشف الغمه ص47.

محکمات و متشابهات.... تأویل و تنزیل.... ظاهر و باطن... بطن و ظهر.... مفرد و جمع ....خطاب و خبر.... حکم و دستور....قصص و بیان وقایع.....علل ... تنزیل قران شب یا روز... کی و کجا.... راجع به چه چیز و چه کس و به چه منظور.... ناسخ و منسوخ....  اعراب .... نقطه ...وقف... سکون... جمع و تفریق....ترتیب...شأن نزول....را علی می داند ...چرا ...زیرا علی (ع) است که در دامان پیامبر رحمت محمد مصطفی (ص) رشد و پرورش یافته است.... اوست که قران را بدون واسطه از پیامبر(ص) آموخته است.. از این رو برای ورود به شهر علم پیامبر و اسلام می بایست از درب ورودی آن که حضرت علی (ع) عبور کرد....

علی بود که چون سایه پیوسته در کنار پیامبر(ص) بود و از ایشان جدا نمی شدند و ایشان پیوسته آنچه نازل می آمد به علی می آموختند...

باب مدینه علم (علی) مکرر با پیامبر خدا (ص) خلوت می کرد و ساعت ها سخن می گفتند از اسرار و ودایع.....

 

تاریخ ارسال: 1399/4/31
تاریخ بروزرسانی: 1399/4/31
تعداد بازدید: 23

اشتراک گذاري اين صفحه telegram google+ facebook linkedin twitter

ارسال نظر