1397/11/8

ع مثل علی..غ مثل غلو

بررسی چند روایت تاریخی در باب غالیان عصر خلافت امام علی (ع)   نویسنده رسول جعفریان دانشیار تاریخ دانشگاه تهران. چکیده یکی از بحث های مربوط به پیدایش جریان غلوّ این است…

زندگی نامه امام علی(ع)

1390/9/21

زندگی نامه امام علی(ع)

ولادت: حضرت علي ( ع ) نخستين فرزند خانواده هاشمي است كه پدر و مادر او هر دو فرزند هاشم اند . پدرش ابوطالب فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم بن عبدمناف است و مادر او فاطمه دختر اسد…