تقویم تاریخ اسلام قبل از هجرت

1390/9/16

تقویم تاریخ اسلام قبل از هجرت

 تقویم تاریخ اسلام قبل از هجرت    يورش ابرهه به مكه معظمه براي نابودي كعبه - 53 سال پيش از هجرت ابرهة بن صباح، از فرماندهان نظامي حبشه در سرزمين يمن بود، كه با پشتيباني…

تاريخ اسلام از آغاز تا هجرت

1390/9/16

تاريخ اسلام از آغاز تا هجرت

تاريخ اسلام از آغاز تا هجرت بسم الله الرحمن الرحيم حجاز قلمرو ظهور اسلام شبه جزيره عربستان واقع در جنوب غربى آسيا شامل باديه شام، سرزمين عراق، سواحل خليج فارس، نجد، يمامه،…