1397/11/8

پیشروی یا استراتژی

زمینه‌ها و دلایل به کارگماری و برکناری عماربن‌یاسر از فرمانروایی کوفه نویسنده مریم سعیدیان جزی استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه…

آتش زدن در خانه حضرت زهرا

1391/2/11

آتش زدن در خانه حضرت زهرا

آتش زدن در خانه حضرت زهرا رویداد خانه فاطمه زهرا، یا «حَرق دار»، به واقعه‌ای اشاره می‌کند که ابوبکر پس از انتخاب شدن به عنوان خلیفه مسلمانان به همراه عده‌ای…