تولدامام هادي (ع)

1390/10/15

تولدامام هادي (ع)

ولادت امام نام شریف دهمین امام شیعیان حضرت امام هادی علیه السلام، علی است. در میان القاب فراوان آن امام، «هادی» شهرت بیشتری دارد. کنیه امام هادی علیه السلام ابوالحسن…