زندگی امام سجاد

1390/9/21

زندگی امام سجاد

زندگینامه امام سجاد (ع) نام معصوم ششم علی ( ع ) است . وی فرزند حسین بن علی بن ابیطالب ( ع ) و ملقب به “سجاد” و “زین العابدین ” می باشد . امام سجاد در سال ۳۸هجری در…