1397/11/8

آیا یزید در قبال شهادت امام حسین(ع) مسؤلیت داشته است؟

مسئولیت یزید در واﻗﻌﮥ کربلا و شهادت امام‌حسین(ع) نویسندگان عبدالرحیم قنوات 1؛ مصطفی گوهری فخرآباد2 1دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه…

امام حسین

1390/9/21

امام حسین

ولادت در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت (1) دومين فرزند برومند حضرت على وفاطمه , كه درود خدا بر ايشان باد, در خانه وحى و ولايت چشم به جهان گشود. چون خبر ولادتش به پيامبر…